Close

Zip-line etablering

Vi bygger varierte zip-liner! Alt fra 10m line og 3% fall på en lekeplass, til 700m lange vaiere med tilbaketrekkssystem, parallelle nedfarter, flymerking, fall på opptil 30% og hastigheter på over 180km/t. Alle bygges etter nasjonale og internasjonale standarder og vi tilbyr zip-liner i hele segmentet.

psy-icon-inspection-bw-pos_1

Førstegangsbefaring

Vi gjør et grovdesign og ser på muligheter i det aktuelle området. Du får levert prinsippskisser, en budsjettkalkyle og en beskrivelse av leveransen. Dette gir deg en god oversikt over hva etableringen vil innebære både økonomisk og praktisk. Skal du for eksempel søke om midler eller skaffe finansiering er dette et meget godt grunnlagsmateriale. Vi leverer zip-liner montert i trær, på stolper eller i fjell.

psy-icon-timeline-bw-pos

Byggeperiode zip-line

Vi bygger zip-linen ihht internasjonale og nasjonale standarder. Hvor lang tid det tar å montere zip-linen avhenger naturligvis av flere faktorer som terreng, monteringssted (trær, fjell, stolper) og andre hensyn som eventuelt må tas i det aktuelle terrenget. Normalt beregnes det 1- 2 uker for montering. Det gjennomføres også testing av linen(e), opplæring av driftsansvarlig og til slutt inspeksjon av offentlige myndigheter for utstedelse av sikkerhetssertifikat før man kan åpne for gjester. Fra man bestemmer seg til anlegget er 100% klart bør man beregne minimum 2 måneder.

hl-icon-places_by-bw-pos

Etablering av rutiner, opplæring av driftsleder

Det er et krav fra offentlige myndigheter at driftsleder har nødvendig kompetanse for drift av anlegget. Vi har utviklet et eget internkontrollsystem for drift av zip-liner (og opplevelsebaserte tjenester) som gir deg som driver god oversikt over driftsrutiner med sjekklister og instrukser for ulike funksjoner. Vi gir nødvendig opplæring for å tilfredsstille offentlige krav dersom dette ikke er på plass fra før. Håndboka kan lett integreres og benyttes til andre aktiviteter som inngår i driften. Vi tar også imot ansatte som hospiterer hos oss før man starter egen park. Dette gir nyttige erfaringer før man skal i gang selv. Vi kan også stille med erfarne instruktører fra oss som en støtte i startfasen – svært nyttig i en etableringsfase hvor mye er nytt. Med andre ord – vi tar kvalitet og sikkerhet på alvor og vil legge alt til rette for at besøkende og drivere skal få en best mulig opplevelse.

psy-icon-approval-bw-pos

Godkjenning av offentlig myndighet

Jernbanetilsynet er offentlig myndighet for klatreparker og zip-liner i Norge. Denne type installasjoner kommer innunder Tivoliloven og du kan ikke drive et anlegg lovlig uten driftstillatelse og ansvarsforsikringer.

psy-icon-email-rgb

KONTAKT OSS

Er du interessert i mer info kontakt oss her.

Zip-line etablering
Zip-line etablering

Klatrepark etablering

En klatrepark levert av Høyt & Lavt designes og bygges etter retningslinjer i NS-EN 15567-1:2015. Å bygge en klatrepark er mye mer enn å bestille en rekke apparater og lage seg noen løyper. Apparater og løyper må tilpasses terrenget og driften på hvert enkelt sted. Dette er viktig for å sikre en god kundeopplevelse, flyt i løypene, lave driftskostnader, god sikkerhet og høy kapasitet på løypene. Jobben er heller ikke ferdig når løypene er bygd, instruktører trenger opplæring i redning og kundebehandling og SJT må godkjenne parken for drift før den kan åpne. Høyt og Lavt hjelper deg fra første planer om park til du er godt i gang med drift.

psy-icon-inspection-bw-pos_1

Førstegangsbefaring

Vi gjør et grovdesign og ser på muligheter i det aktuelle området. Du får levert prinsippskisser, en budsjettkalkyle og en generell beskrivelse av leveransen. Dette gir deg en god oversikt over hva etableringen vil innebære både økonomisk og praktisk. Skal du for eksempel søke om midler eller skaffe finansiering er dette et meget godt grunnlagsmateriale. Befaringen kan sammenliknes med at du skal bygge et hus og får en skisse tegnet fra arkitekt. Det danner et godt grunnlag for videre arbeid, budsjettering og planlegging. Når det gjelder reguleringsplaner og godkjenninger lokalt for etableringen, kan vi bistå i dette arbeidet om det er ønskelig.

psy-icon-park_plan-bw-pos

Komplett design og budsjett for bygging

Her gjør vi et komplett design av hele klatreparken med oppmåling av løyper, valg av apparater og organisering av parken. Design og utforming er noe av det viktigste i forbindelse med etablering av en park. Et design skal sørge for gode opplevelser for besøkende, en park som er sikker og velfungerende og som tar hensyn til optimal ressursbruk for drift.

psy-icon-timeline-bw-pos

Byggeperiode klatrepark

Vi bygger klatreparken ihht. internasjonale og nasjonale standarder. Hver park er unik og "custom made". Hvor lang tid det tar å ferdigstille parken avhenger naturligvis av størrelsen, men også type trær, klima og andre hensyn som eventuelt må tas i det aktuelle terrenget. Det må normalt beregnes 6-10 uker hvor vi stiller med et team på 6-10 personer som jobber kontinuerlig. Det gjennomføres testing av parken, opplæring av driftsansvarlig og til slutt inspeksjon av offentlige myndigheter for utstedelse av sikkerhetssertifikat før man kan åpne for gjester. Fra man bestemmer seg til parken er 100% klar bør man beregne minimum 6 måneder.

psy-icon-development-bw-pos

Utvikling av anlegget generelt

En svært viktig del av etableringen som både har betydning for opplevelsen til besøkende, sikkerhet og ressursbruk i parken, er utforming av terrenget i parken med stier, opplæringsstasjoner, oppholdsplasser, m.m. Vi har gjort oss mange nyttige erfaringer på dette området og jobber stadig med utvikling og forbedring i tett dialog med våre besøkende og samarbeidspartnere.

hl-icon-places_by-bw-pos

Etablering av rutiner, opplæring av ansatte

Det er et krav fra offentlige myndigheter at driftsleder har nødvendig kompetanse for drift av anlegget. Vi har utviklet et eget internkontrollsystem for drift av klatreparker (og opplevelsebaserte tjenester) som gir deg som driver god oversikt over driftsrutiner med sjekklister og instrukser for ulike funksjoner. Vi gir nødvendig opplæring for å tilfredsstille offentlige krav dersom dette ikke er på plass fra før. Håndboka kan lett integreres og benyttes til andre aktiviteter som inngår i driften. Vi har gjerne ansatte fra dere som hospiterer hos oss før man starter egen park, dette gir nyttige erfaringer før man skal i gang selv. Vi kan også stille med erfarne instruktører fra oss som en støtte i startfasen – svært nyttig i en etableringsfase hvor mye er nytt. Med andre ord – vi tar kvalitet og sikkerhet på alvor og vil legge alt til rette for at de besøkende skal få en best mulig opplevelse.

psy-icon-approval-bw-pos

Godkjenning av offentlig myndighet

Jernbanetilsynet er offentlig myndighet for klatreparker og zip-liner i Norge. Denne type installasjoner kommer innunder Tivoliloven og du kan ikke drive et anlegg lovlig uten driftstillatelse og ansvarsforsikringer.

psy-icon-inspection-bw-pos

Oppfølging og vedlikehold

Drift av anlegg krever kontinuerlig oppfølging, utvikling og oppfølging. Som en del av internkontrollhåndboka har vi tilrettelagt for dette med rutiner og systemer. Vi er proaktive og planlegger årlige kontroller av park og utstyr slik at dette blir gjennomført i tide før årlig åpning. Vi kan også ta på oss kontroll og vedlikeholdsoppdrag for andre parker og installasjoner på forespørsel.

psy-icon-question-bw-pos

Høyt & Lavt klatrepark eller systempark

En naturlig del av en etablering er om du eller vi ønsker å integrere klatreparken som en del av nettverket til Høyt & Lavt eller ikke.

psy-icon-email-rgb

KONTAKT OSS

Er du interessert i mer info kontakt oss her.

Adventure Installasjoner

Høyt & Lavt designer og bygger adventure installasjoner for utfordrende lek i høyden slik du ikke har sett det før! Ønsker du aktiviteter som kan gi familier og bedrifter en utfordring på fysikk og samarbeid kan dette være en god løsning for deg.

Klatretårn i Bergen
Klatretårn i Bergen
Nett & Sprett i Vestfold
Nett & Sprett i Vestfold
Massivtretårn i Lom
Massivtretårn i Lom
psy-icon-inspection-bw-pos_1

Førstegangsbefaring

Vi gjør et grov design og ser på muligheter i det aktuelle områder. Du får levert prinsippskisser, en budsjettkalkyle og en generell beskrivelse av leveransen. Dette gir deg en god oversikt over hva etableringen vil innebære både økonomisk og praktisk. Skal du for eksempel søke om midler eller skaffe finansiering er dette et meget godt grunnlagsmateriale. Befaringen kan sammenliknes med at du skal bygge et hus og får en skisse tegnet fra arkitekt. Det danner et godt grunnlag for videre arbeid, budsjettering og planlegging. Når det gjelder reguleringsplaner og godkjenninger lokalt for etableringen er dette noe som normalt gjøres lokalt, men vi kan også bistå i dette arbeidet om det er ønskelig.

psy-icon-info-bw-pos

Adventure Installasjoner

Vi leverer og bygger ulike installasjoner til ulike formål og brukergrupper. I tillegg til noen eksempler beskrevet nedenfor kan vi sammen komme fram til nye spennende løsninger/apparater tilpasset den enkelte kundes behov og ønsker.

Klatretårn
Vi bygger ulike typer klatretårn som kan benyttes i kombinasjon med klatreparker eller som enkeltstående attraksjoner. Siste innovasjonen vår er et helt rått klatretårn i massivtre, et landemerke! Klatretårnene kan bygges i ulike størrelser og plasseres både inne og utendørs. Dette er flotte signaturbygg og er driftseffektive anlegg med lave bemanningskostnader.

Nettpark
En nettpark er løyper mellom hytter hvor sikkerhetssystemet er nett som er montert i et lukket system. Nettene kan gå høyt over bakken og de kan monteres i trær eller i stolper. Nettpark gir barn og voksne mulighet for ”fri lek” i hele parken siden den er uten sikringsline. Derfor skiller nettpark seg vesentlig fra en klatrepark hvor man følger en løpe fra start til slutt.

Her kan dere lese mer om Nøtteparken bygget hos Høyt & Lavt Vestfold.

Fritt fall installasjoner
Ideen bak Himmelfallet, som er bygget hos Høyt & Lavt Vestfold, var å kunne gi samme opplevelse som en basehopper får på kanten av et objekt. Vi har gjennom årene bygget ulike fritt fall installasjoner, enten som enkeltstående attraksjoner, i trær eller i kombinasjon med multifunksjonelle tårn og klatreløyper.

Mer informasjon om ulike installasjoner finnes blant produktene.

psy-icon-email-rgb

KONTAKT OSS

Er du interessert i mer info kontakt oss her.

Hinderbane etablering

Klatreelementene levert av Høyt & Lavt bygger på prinsippet om installering av klatreelementer for klatreparker etter NS-EN 15567-1:2015, og skiller seg fra tradisjonelt lekeplassutstyr. I tilfeller hvor klatreelementene eller hinderne installeres med tanke for bruk uten sikring benyttes lekeplassnormene NS-EN 1176 og NS-EN 1177 som retningslinjer for montering så langt det er hensiktsmessig. Apparatene bygges på stedet tilpasset terrenget og beskaffenheten til omgivelsene der de monteres. Dette kan i stor grad sammenliknes med det som ofte er kalt klatrejungel bygget i terrenget.

Hinderbane i Svolvær
Hinderbane i Svolvær
psy-icon-inspection-bw-pos_1

Førstegangsbefaring Hinderbane

Vi bidrar med vår erfaring til å utnytte mulighetene for klatreapparater og hinderbaner i ditt område. Du får et forslag til løsninger og aktuelle hinder, sammen med et tilbud på komplett leveranse. Dette gir deg en god oversikt over hva etableringen av hinderbane vil innebære både økonomisk og praktisk. Skal du for eksempel søke om midler eller skaffe finansiering er dette et meget godt grunnlagsmateriale. I utgangspunktet er bruk av klatreinstallasjonene til hinderbanen anbefalt benyttet av barn fra 4 år under oppsyn av voksne. Bruk av hinderne for barn under 4 år anbefales normalt ikke. Dette kan imidlertid tilpasses noe etter type bruk og beliggenhet.

psy-icon-timeline-bw-pos

Byggeperiode hinderbane

Det må normalt beregnes 1- 3 uker for montering. Det gjennomføres også testing av hinderbanen og opplæring av driftsansvarlige. Fra man bestemmer seg til anlegget er 100% klart bør man beregne minimum 2 måneder.

psy-icon-inspection-bw-pos

Oppfølging og vedlikehold

Drift av anlegg krever kontinuerlig oppfølging, utvikling og oppfølging. Vi er proaktive og planlegger årlige kontroller av park og utstyr slik at dette blir gjennomført årlig. Vi kan også ta på oss kontroll og vedlikeholdsoppdrag for andre installasjoner på forespørsel.

psy-icon-email-rgb

KONTAKT OSS

Er du interessert i mer info kontakt oss her.